ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI CONVATEC

11. KVĚTNA 2018

 ÚVOD

Vítáme vás u Zásad ochrany osobních údajů společnosti ConvaTec

Společnost ConvaTec Česká republika s.r.o.respektuje vaše soukromí a zavazuje se chránit vaše osobní údaje. Tyto Zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o tom, jakým způsobem zacházíme s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky, bez ohledu na to, odkud je navštívíte. Dále obsahuje informace o dalších procesech společnosti ConvaTec, kde dochází ke zpracování osobních údajů, a informace o vašich právech souvisejících s ochranou osobních údajů a o tom, jakou ochranu vám poskytuje zákon.

Ke správnému pochopení některých termínů používaných v těchto Zásadách, prosím, použijte Glosář.

 

1. DŮLEŽITÉ INFORMACE A KDO JSME

 

2. ÚDAJE, KTERÉ O VÁS SHROMAŽĎUJEME

 

3. JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁNY

 

4. COOKIES

 

5. ÚČEL A PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ

 

6. ZPŘÍSTUPNĚNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

7. MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ

 

8. ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ

 

9. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 

10. VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA

 

11. GLOSÁŘ

 

12. KONTAKTUJTE NÁS

 

 

 

 

 1.   DŮLEŽITÉ INFORMACE A KDO JSME

CÍLE TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cílem těchto Zásad ochrany osobních údajů je poskytnout vám informace o tom, jakým způsobem společnost ConvaTec shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje na základě vašeho používání těchto webových stránek, včetně údajů, které nám prostřednictvím těchto webových stránek poskytnete při registraci k zasílání našeho informačního bulletinu, nákupu produktu nebo použití služby. Tyto Zásady obsahují rovněž informace o dalších způsobech, kterými společnost ConvaTec může zpracovávat osobní informace, například v případě, kdy fyzické osoby kontaktují telefonicky naše zákaznická centra.

Je důležité, abyste se seznámili s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a s dalšími oznámeními o spravedlivém zpracování, která vám předložíme při konkrétních příležitostech, kdy budeme shromažďovat nebo zpracovávat vaše osobní údaje, abyste si byli vědomi toho, jak a proč používáme vaše osobní údaje. Tyto Zásady ochrany osobních údajů doplňují ostatní oznámení, aniž by je rušily.

SPRÁVCE

ConvaTec je globální společnost, kterou tvoří různé právnické osoby v mnoha zemích, které budou dále společně označovány jako „Skupina ConvaTec“. Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů vystupuje společnost ConvaTec Česká republika s.r.o.jako správce a zodpovídá za vaše osobní údaje (a v těchto Zásadách ochrany osobních údajů bude dále uváděna jako „ConvaTec“, „my“, „nás“ nebo „naše“).

Skupina ConvaTec jmenovala pověřence pro ochranu údajů (data protection officer - DPO), DPO Skupiny, který je zodpovědný za dohled nad otázkami týkajícími se těchto Zásad ochrany osobních údajů a všemi ostatními dotazy v souvislosti s ochranou údajů, a vedoucím dozorovým úřadem určila Informační úřad Spojeného království („Information Commissioner’s Office“, ICO). Kontaktní údaje DPO Skupiny a ICO naleznete níže. 

KONTAKTNÍ INFORMACE

DPO Skupiny:

 Emailová adresa:dataprivacy@convatec.com

 Poštovní adresa:ConvaTec Group Data Protection Officer

                                Floor 7, 3 Forbury Estate

                                23 Forbury Road

                                Reading, RG1 3JH

                                United Kingdom                              

ICO:

Emailová adresa: https://ico.org.uk/concerns/

Telefonní číslo: +44 1625 545 700 (mimo Spojené království) 0303 123 1113 (v rámci Spojeného království)

Poštovní adresa: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK95AF

Máte právo kdykoli podat stížnost u ICO nebo Úřad pro ochranu osobních údajů - posta@uoou.cz. Oceníme však, pokud nám dáte možnost vyřešit vaše obavy dříve, než se obrátíte na dozorový úřad. Proto nás, prosím, v první řadě kontaktujte prostřednictvím DPO Skupiny nebo místního specialisty na ochranu osobních údajů.

ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A VAŠE POVINNOST INFORMOVAT NÁS O ZMĚNÁCH

 Je důležité, aby osobní údaje, které o vás máme k dispozici, byly přesné a aktuální. Informujte nás, prosím, v případě, že se vaše osobní údaje během trvání vašeho vztahu s námi změní.

ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH OSOB

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na weby, plug-iny a aplikace třetích osob. Kliknutím na tyto odkazy nebo povolením těchto připojení můžete třetím osobám umožnit shromažďování nebo sdílení údajů o vás. Tyto webové stránky třetích osob nekontrolujeme a nezodpovídáme za jejich prohlášení o ochraně osobních údajů. Když opustíte naše webové stránky, doporučujeme přečíst si zásady ochrany osobních údajů na všech webových stránkách, které navštívíte.

 2.  ÚDAJE, KTERÉ O VÁS SHROMAŽĎUJEME

Osobní údaje nebo osobní informace znamenají veškeré informace o fyzické osobě, na základě kterých může být tato osoba identifikována. Nepatří k nim údaje, kde byla odstraněna totožnost (anonymní údaje).

V závislosti na povaze vaší interakce s námi můžeme shromažďovat, používat, ukládat a předávat různé druhy osobních údajů o vás, které jsme rozdělili do následujících skupin:

 

V každém případě shromažďování údajů budeme postupovat zcela transparentně a sdělíme vám, které osobní údaje zpracováváme, včetně účelu jejich zpracování.

POKUD NÁM NEPOSKYTNETE OSOBNÍ ÚDAJE

V případě, že potřebujeme shromažďovat osobní údaje v souladu s podmínkami smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, a vy nám tyto údaje na vyžádání neposkytnete, může dojít k tomu, že nebudeme schopni splnit smlouvu, kterou máme s vámi uzavřenou nebo se chystáme uzavřít (například za účelem poskytnutí našeho zboží nebo služeb). V takovém případě možná budeme muset zrušit produkt nebo službu, které u nás máte; pokud taková situace nastane, budeme vás o tom informovat.

 3. JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁNY?

Ke shromažďování údajů od vás a o vás používáme různé metody, včetně přímé a nepřímé interakce. Můžete nám poskytnout své údaje o totožnosti, kontaktní údaje, údaje týkající se zdraví a finanční údaje vyplněním formulářů nebo formou poštovní korespondence, telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem. To se týká též osobních údajů, které nám poskytnete, pokud:

  4. COOKIES

Některé informace můžeme ukládat na vašem počítači pomocí techniky, kterou podporuje váš prohlížeč, tzv. „cookies“. Soubory cookie se používají k různým účelům, mimo jiné: pomáhají vám při vašem přihlášení (např. zapamatovat si vaše uživatelské jméno, pokud se zaregistrujete nebo přihlašujete); pamatují si některé vaše vybrané uživatelské preference; pomáhají nám lépe pochopit, jakým způsobem lidé používají naše webové stránky; a pomáhají nám zlepšit naše webové stránky. V některých případech nám tyto informace pomohou přizpůsobit obsah vašim zájmům nebo vyhnout se požadování stejných informací při opakované návštěvě našich webových stránek. Cookies nastavené našimi webovými stránkami jsou používány pouze našimi webovými stránkami. Chcete-li používání souborů cookie zakázat nebo omezit, využijte možnosti, které nabízí váš internetový prohlížeč. Pokud tak ale učiníte, některé stránky na tomto webu nemusí fungovat správně. Podrobnější informace o souborech cookie naleznete v našich Zásadách použití souborů cookie, na tomto odkaze [vložit odkaz].

 WEB BEACONS

„Web beacon“, jinak též internetový tag, je obrázek ve formátu GIF (Graphics Interchange Format) nebo pixelový tag, který firma umístí na svých webových stránkách, aby umožnila společnostem zabývajícím se internetovou reklamou nebo měřením sledovanosti provést analýzu jejích reklamních kampaní a obecných vzorců používání jejích webových stránek návštěvníky. Na některých našich webových stránkách používáme tyto web beacons. Pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, neprodáme, nepronajmeme ani neposkytneme vaše osobní údaje žádné nespřízněné třetí osobě bez vašeho souhlasu.

LOGY WEBOVÉHO SERVERU A IP ADRESY

Bez ohledu na použití souborů cookie naše webové stránky sledují údaje o použití, jako je zdrojová adresa, ze které přichází žádost o stránku („page request“) (tj. vaše IP adresa, název domény), datum a čas žádosti, případně odkazující webové stránky a další parametry v URL (např. vyhledávací kritéria). Tyto údaje používáme k tomu, abychom lépe pochopili celkové používání webových stránek a mohli určit, kterým oblastem našich webů dávají uživatelé přednost (např. podle počtu návštěv těchto oblastí). Tyto informace jsou uloženy v souborech se záznamy („log“) a používány za účelem statistického vykazování.

5.  ÚČEL A PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely stanovené v okamžiku, kdy jsou údaje shromažďovány, a pokud nám to zákon dovoluje. Nejčastěji použijeme vaše osobní údaje v následující situaci:

 

Níže uvádíme formou tabulky popis způsobů, jakými můžeme vaše osobní údaje použít, a právního základu, o který se takové použití opírá. Tam, kde je to vhodné, uvádíme rovněž své oprávněné zájmy.

 

Účel/Činnost

 

Druh údajů

 

Právní základ zpracování včetně oprávněných zájmů

 

Vaše registrace jako nového zákazníka

 

(a) Týkající se totožnosti

(b) Kontaktní

 

Plnění smlouvy uzavřené s vámi

 

Zpracování a dodání vaší objednávky, včetně:

(a) řízení plateb, poplatků a nákladů

 

(b) Vymáhání peněžních částek od našich dlužníků

 

 

 

(a) Týkající se totožnosti

(b) Kontaktní

(c) Finanční

(d) Transakční

 

 

 

(a) Plnění smlouvy uzavřené s vámi

 

(b) Nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (vymáhání pohledávek našich dlužníků)

 

V zájmu zlepšení našich výrobků a služeb vás můžeme požádat o účast v našem průzkumu

 

(a) Týkající se totožnosti

(b) Kontaktní

(c) Týkající se profilu

(d) Týkající se použití produktu/služby

 

Souhlas

 

 

Nabídka účasti v loterii nebo soutěži

 

(a) Týkající se totožnosti

(b) Kontaktní

(c) Týkající se profilu

Plnění smlouvy uzavřené s vámi

 

 

 

Správa a ochrana našeho podnikání a těchto webových stránek (včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, údržby systému, podpory, vykazování a hostingu údajů)

 

(a) Týkající se totožnosti

(b) Kontaktní

(c) Technické

 

Nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (řízení každodenní činnosti podniku, zajištění správy a služeb IT, bezpečnost sítí, v zájmu prevence podvodu a v kontextu reorganizace nebo restrukturalizace skupiny)

Splnění předpisu na zdravotnický prostředek, který vám předepsal lékař

a) Týkající se totožnosti

(b) Kontaktní

(c) Týkající se zdraví

 

Souhlas

Využití datových analytických nástrojů ke zlepšení našich webových stránek, produktů a služeb, marketingu, vztahů se zákazníky a zákaznických zážitků

 

(a) Technické

(b) Týkající se použití

 

Nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (definování typů zákazníků pro naše výrobky a služby, udržování aktuálních a relevantních webových stránek, rozvoj podniku a informace o naší marketingové strategii)

 

Předkládání nabídek a doporučení zboží a služeb, které by vás mohly zajímat

 

(a) Týkající se totožnosti

(b) Kontaktní

(c) Technické

(d) Týkající se použití

(e) Týkající se profilu

 

Souhlas

 

 

 

MARKETING

Snažíme se poskytnout vám možnost volby v souvislosti s určitým použitím osobních údajů, zejména v oblasti marketingu a reklamy. Čas od času vám zašleme marketingové sdělení, pokud od nás požadujete informace nebo pokud jste souhlasili s dostáváním marketingových materiálů.

Můžete nás kdykoli požádat, abychom vám přestali zasílat marketingové materiály nebo marketingová sdělení, tím, že použijete odkazy na odhlášení v zaslaném marketingovém sdělení, popř. tím, že nás budete kdykolikontaktovat.

Pokud se rozhodnete odhlásit z těchto marketingových sdělení, nebude se to týkat osobních údajů, které nám poskytnete v důsledku zakoupení produktu/služby, regulatorních záležitostí týkajících se produktu, zkušeností s produktem/službou nebo jiných transakcí.

 

6.  ZPŘÍSTUPNĚNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V některých případech můžeme sdílet vaše osobní údaje s níže uvedenými osobami pro účely uvedené v tabulce v článku 5 výše.

 

Požadujeme, aby všechny třetí osoby respektovaly bezpečnost vašich osobních údajů a aby s nimi zacházely v souladu se zákonem. Externím poskytovatelům služeb neumožníme používat vaše osobní údaje pro jejich vlastní účely; dovolíme jim zpracovávat vaše osobní údaje pouze pro konkrétní účely a v souladu s našimi pokyny.

 

7.  MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ

V závislosti na typu údajů a účelu, pro který jsou zpracovávány, můžeme vaše osobní údaje sdílet v rámci skupiny ConvaTec. Vzhledem k mezinárodní povaze Skupiny ConvaTec mohou být údaje předány i mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Pokud dojde k předání osobních údajů mezi společnostmi Skupiny ConvaTec, zajistíme stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako v Evropě, neboť budeme požadovat, aby se subjekt Skupiny ConvaTec, který je příjemcem osobních údajů, zavázal plnit povinnosti v oblasti ochrany údajů adekvátní s povinnostmi obsaženými v GDPR .

Řada našich externích poskytovatelů služeb (např. konzultanti IT podpory nebo zástupci pro marketing) má sídlo mimo EHP; jejich zpracování vašich osobních údajů tedy bude zahrnovat předání údajů mimo EHP.

Kdykoli předáme vaše osobní údaje třetím osobám mimo EHP, zajistíme, aby se jim dostalo stejné úrovně ochrany na základě závazků týkající se ochrany údajů obsažené v GDPR.

Pokud využíváme poskytovatele se sídlem v USA, můžeme jim předat údaje, pokud se přihlásili k dodržování zásad programu Štít ochrany („Privacy Shield“), který vyžaduje zajištění adekvátní úrovně ochrany osobních údajů předávaných mezi Evropou a USA. Podrobnější informace viz Evropská komise: Privacy Shield EU-USA.

Pokud chcete další informace o konkrétním mechanismu používaném při předávání vašich osobních údajů mimo EHP, kontaktujtenás, prosím.

 8.  ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ 

Zavedli jsme vhodná bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů před náhodnou ztrátou, použitím nebo neoprávněným přístupem, změnou nebo zpřístupněním. Kromě toho omezujeme přístup k vašim osobním údajům na ty zaměstnance, zástupce, smluvní dodavatele a další třetí osoby, které je potřebují znát z obchodních důvodů. Tyto osoby budou zpracovávat vaše osobní údaje pouze na základě našich pokynů při dodržení povinnosti zachování důvěrnosti.

Zavedli jsme postupy pro řešení případného podezření na porušení zabezpečení osobních údajů a oznámíme případy takového porušení vám i příslušnému regulatornímu úřadu, pokud je to naše zákonná povinnost.

 9. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

JAK DLOUHO BUDETE MOJE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVAT?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu, pro který byly shromážděny, včetně splnění jakýchkoli právních, účetních nebo výkazních požadavků.

Při určení příslušné doby uchování osobních údajů posuzujeme objem, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko vzniku škody v důsledku jejich neoprávněného použití nebo zpřístupnění, účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, a zda můžeme těchto účelů dosáhnout jinými způsoby, a platné zákonné požadavky.

Podrobné informace o době uchovávání různých aspektů vašich osobních údajů jsou k dispozici v našich Zásadách uchovávání informací, které si od nás můžete vyžádat, pokud nás budete kontaktovat.

Za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje anonymizovat (tak, že již nebudou možné je s vámi spojit) pro výzkumné nebo statistické účely. V takovém případě můžeme tyto informace používat neomezeně bez dalšího upozornění.

 10. VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA

Máte práva související s vašimi osobními údaji v souladu se zákony na ochranu osobních údajů:

Kontaktujte nás, pokud chcete uplatnit kterékoli z výše uvedených práv.

OBVYKLE BEZ POPLATKU

Za přístup k vašim osobním údajům (ani za výkon jakýchkoli dalších práv) nemusíte zaplatit žádný poplatek. Můžeme však účtovat přiměřený poplatek, pokud bude váš požadavek zjevně neopodstatněný, opakovaný nebo nepřiměřený. V takové situaci můžeme rovněž odmítnout vašemu požadavku vyhovět.

CO OD VÁS MŮŽEME POTŘEBOVAT 

Možná od vás budeme vyžadovat specifické informace, které nám pomohou ověřit vaši totožnost a zajistit tak výkon vašeho práva na přístup k vašim osobním údajům (nebo jakéhokoli jiného práva). Jedná se o bezpečnostní opatření, jehož cílem je zajistit, že osobní údaje nebudou zpřístupněny žádné jiné osobě, která nemá právo je obdržet. Můžeme vás také kontaktovat a požádat vás o další informace týkající se vašeho požadavku v zájmu urychlení jeho vyřízení.

ČASOVÁ LHŮTA VYŘÍZENÍ POŽADAVKU

Snažíme se reagovat na všechny legitimní požadavky do jednoho měsíce. Občas nám vyřízení požadavku může trvat déle než jeden měsíc, pokud je váš požadavek obzvláště složitý nebo je požadavků více. V takovém případě vás budeme průběžně informovat o stavu záležitostí.

 11.  GLOSÁŘ

 PRÁVNÍ ZÁKLAD

Oprávněný zájem znamená zájem našeho podniku na vedení a řízení naší činnosti tak, abychom vám mohli poskytovat nejlepší služby/produkty a nejlepší a nejbezpečnější zážitky. Dbáme na to, abychom dříve, než budeme zpracovávat vaše osobní údaje za účelem našich oprávněných zájmů, posoudili a vyvážili potenciální dopad zpracování na vás (pozitivní i negativní) a vaše práva. Vaše osobní údaje nepoužíváme k činnostem, kde dopad na vás by převážil nad našimi oprávněnými zájmy (pokud jsme nezískali váš souhlas nebo pokud nám to nenařizuje nebo neumožňuje zákon). Kontaktujte nás,chcete-li získat další informace o tom, jakým způsobem hodnotíme naše oprávněné zájmy versus potenciální dopad na vás v souvislosti s konkrétními činnostmi.

Plnění smlouvy znamená zpracování vašich údajů v případě, kdy je to nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste stranou, nebo pro provedení kroků na vaši žádost před uzavřením takové smlouvy.

Splnění zákonných nebo regulatorních povinností znamená zpracování vašich osobních údajů v případě, kdy je to nezbytné pro splnění zákonných nebo regulatorních povinností, které se na nás vztahují.

TŘETÍ OSOBY

 INTERNÍ TŘETÍ OSOBY

Ostatní společnosti Skupiny ConvaTec, které mohou vystupovat jako společní správci nebo zpracovatelé (v závislosti na povaze zpracování údajů) a které poskytují například služby IT a správy systému a předkládají zprávy vedení.

EXTERNÍ TŘETÍ OSOBY

 

VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA

Máte právo:

Požadovat přístup k vašim osobním údajům (tzv. „žádost subjektu údajů o přístup k údajům“). Toto právo vám umožňuje získat kopii osobních údajů, které o vás máme k dispozici, a zkontrolovat, že je zpracováváme zákonným způsobem.

Požadovat opravu vašich osobních údajů, které o vás máme k dispozici. Toto právo vám umožňuje požadovat opravu neúplných nebo nepřesných údajů, které o vás máme; správnost nových údajů, které nám poskytnete, však může být potřeba ověřit.

  Požadovat výmaz vašich osobních údajů. To vám umožňuje požádat nás o smazání nebo odstranění osobních údajů, pokud neexistuje řádný důvod k tomu, abychom je dále zpracovávali. Máte také právo požádat nás o smazání nebo odstranění vašich osobních údajů, pokud jste úspěšně uplatnili své právo vznést námitku proti zpracování (viz níže), pokud jsme vaše informace zpracovali neoprávněně nebo pokud jsme povinni vymazat vaše osobní údaje v zájmu splnění požadavků místní legislativy. Upozorňujeme však, že ze specifických právních důvodů nemusíme vždy vyhovět vaší žádosti o vymazání, o čemž vás při předložení vaší žádosti budeme informovat.

     Vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud se zpracování opírá o náš oprávněný zájem (nebo oprávněný zájem třetí osoby), a z důvodů, které se týkají vaší konkrétní osobní situace, chcete vznést námitku proti zpracování, neboť máte pocit, že má dopad na vaše základní práva a svobody. Máte také právo vznést námitku, pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. V některých případech můžeme prokázat, že máme závažné oprávněné důvody pro zpracování vašich informací, které převažují nad vašimi právy a svobodami.

     Požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. To vám umožňuje požádat nás o pozastavení zpracování vašich osobních údajů v následujících situacích: (a) pokud chcete, abychom prověřili přesnost údajů; (b) pokud je naše použití údajů nezákonné, ale nechcete, abychom údaje vymazali; (c) v případě, že potřebujete, abychom vaše údaje zachovali, i když je již nepotřebujeme, neboť je potřebujete vy ke stanovení, uplatnění nebo prosazení právních nároků; nebo (d) pokud jste vznesli námitku proti našemu používání vašich údajů, ale my musíme ověřit, zda nemáme nadřazené oprávněné důvody k jejich použití.

       Právo na přenositelnost osobních údajů. Poskytneme Vám nebo třetí osobě, kterou si zvolíte, vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Upozorňujeme, že toto právo se vztahuje pouze na automatizované informace, k jejichž použití jste nám původně poskytli souhlas nebo které jsme použili k plnění smlouvy uzavřené s vámi.

                 Právo kdykoli odvolat souhlas, pokud se při zpracování vašich osobních údajů opíráme o váš souhlas. To však nebude mít vliv na zákonnost zpracování provedeného před odvoláním souhlasu. Pokud svůj souhlas odvoláte, je možné, že vám nebudeme schopni poskytnout určité produkty nebo služby. Pokud tato situace nastane, budeme vás o tom informovat v době odvolání vašeho souhlasu.

 12. KONTAKTUJTE NÁS

 Skupina ConvaTec jmenovala pověřence pro ochranu údajů (DPO), DPO Skupiny, který je zodpovědný za dohled nad otázkami týkajícími se těchto Zásad ochrany osobních údajů a všemi ostatními dotazy v souvislosti s ochranou údajů, a vedoucím dozorovým úřadem určila Informační úřad Spojeného království („Information Commissioner’s Office“, ICO). Kontaktní údaje DPO Skupiny a ICO naleznete níže:

KONTAKTNÍ INFORMACE

 DPO Skupiny:

 Emailová adresa:dataprivacy@convatec.com

 Poštovní adresa:ConvaTec Group Data Protection Officer

                                Floor 7, 3 Forbury Estate

                                23 Forbury Road

                                Reading, RG1 3JH

                                United Kingdom                              

 ICO:

Emailová adresa: https://ico.org.uk/concerns/

Telefonní číslo: +44 1625 545 700 (mimo Spojené království) 0303 123 1113 (v rámci Spojeného království)

Poštovní adresa: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK95AF

Máte právo kdykoli podat stížnost u ICO nebo u Úřadu pro ochranu osobních údajů -posta@uoou.cz Oceníme však, pokud nám dáte možnost vyřešit vaše obavy dříve, než se obrátíte na dozorový úřad; proto nás, prosím, v první řadě kontaktujte prostřednictvím DPO Skupiny nebo místního specialisty na ochranu osobních údajů.

 

 

 

 

 

}